Verosa Park Khang Điền

Tên dự án: Verosa Park Khang Điền Vị trí: Liên Phường, P. Phú Hữu, Thành Phố Thủ Đức, HCM. Chủ đầu tư: Công ty Cổ…

22/11/2021